nardom logo

Kvalitné okná, dvere a solárne svetlovody

0907 453 057

Novinky

B logo ZelenaDomacnostiam transparent-1200px

Od 1. decembra môžu domácnosti žiadať o príspevok na inštaláciu zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Na tento účel je vyčlenených  45 mil. EUR do roku 2018 a celkovo 115 mil. EUR do roku 2022.

Predmetom podpory na využitie OZE, je poskytnutie finančných prostriedkov na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla.

Pre tento účel sú to: fotovoltické panely a veterné turbíny na výrobu elektriny, slnečné kolektory na výrobu TUV, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá na výrobu tepla.

O príspevok môžu požiadať:

  • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
  • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,

Všeobecné-podmienky-Zelená-domácnostiam-V3-27012016.pdf