nardom logo

Kvalitné okná, dvere a solárne svetlovody

0907 453 057

Solárna technika

 • Solárny ohrev TUV
 • Solárne osvetelnie
 • Solárne ventilátory
 • Videá pre solárne svetlovody
 • B logo ZelenaDomacnostiam transparent-600px

  Národný projekt Zelená domácnostiam, 

  Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), pripravili dotáciu pre rodinné domy na podporu inštalácií malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie (OEZ). Ide o fotovoltaické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a veterné turbíny.

  Naša firma sa zaoberá okrem iného, dodávkou a montážou zariadení na ohrev teplej úžitkovej vody (TUV) pomocou slnečnej energie.

  Podľa požiadaviek SIEA sme registrovaným zhotoviteľom oprávneným vykonávať inštaláciu týchto zariadení. Všetky dodávané zariadenia sú certifikované a registrované v SIEA. Montáž bude vykonávaná vyškolenými pracovníkmi oprávnenými k montáži takýchto zariadení a evidovaných na Ministerstve hospodárstva SR.

  Zelená domácnostiam napomáha prekonávať ekonomický rozdiel medzi investičnými nákladmi a návratnosťou vynaložených prostriedkov potrebných na vybudovanie malých zariadení na využívanie OZE.

  Prečo využívať slnečné žiarenie.
  Slnečné žiarenie je veľmi ľahko dostupný zdroj energie. Jeho využívanie nezaťažuje životné prostredie a preto patrí medzi tzv. obnoviteľné zdroje energie (OZE).
  Pri kolmom dopade slnečných lúčov na zemskú atmosféru dopadne na 1 m² v priemere 1,36 kW žiarenia. Časť tohto priameho slnečného žiarenia je pohltená a rozptýlená v zemskej atmosfére a časť je odrazená späť do vesmíru. Takže pri bezoblačnom počasí dopadá na zemský povrch žiarenie s výkonom asi 1 kW/m².

  Podmienky využitia na Slovensku.
  V našich podmienkach, vzhľadom na zemepisné položenie Slovenska, je celková doba slnečného svitu bez oblačnosti zhruba 1300 – 2000 hodín ročne, v závislosti od počasia (výskyt hmiel a inverznej oblačnosti a pod.).
  Najväčší podiel pri získavaní energie slnečnými kolektormi má priame a difúzne (rozptýlené) žiarenie.

  Vzhľadom na ročné obdobie sa intenzita slnečného žiarenia počas roka mení. Maximálny svit na Slovensku zaznamenávame v júli, minimum na prelome mesiacov decembr a január. Energiu slnka na ohrev vody možno využívať 7 až 9 mesiacov v roku, v jarných a jesenných mesiacoch aj na prikurovanie. Počas dňa najviac žiarenia dopadá na zem napoludnie, kedy je poloha slnka na oblohe najvyššia.

  Mapa

  Ročná hodnota globálneho žiarenia na Slovensku v kWh/m²

  Hoci mapa slnečného žiarenia môže robiť dojem, že len južné Slovensko je správnym miestom na využívanie slnečnej energie, nie je to tak. Aj najtmavšia farba zobrazuje na škále hodnotu 950 kWh/m².rok, čiže nepredstavuje nepoužiteľnú oblasť, len má odlíšiť rozsah na našom území. Rozdiel v intenzite slnečného žiarenia medzi najteplejšími a najchladnejšími regiónmi Slovenska je približne 15 %.