nardom logo

Kvalitné okná, dvere a solárne svetlovody

0907 453 057

Solárny ohrev TUV

 • Solárny ohrev TUV
 • Solárne osvetelnie
 • Solárne ventilátory
 • Videá pre solárne svetlovody
 • Využitie solárnej energie.

  Ak uvažujeme o využití obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na ohrev teplej úžitkovej vody (TUV), ako najefektívnejšie riešenie sa javí využitie slnečnej energie.

  Slnečnú energiu na tento účel môžeme využiť viacerými spôsobmi. Je to termický, alebo fotovoltaický spôsob ohrevu.

  Pri termickom prevedení to môže byť ohrev na báze priameho ohrevu TUV, tzv. samotiažny ohrev, a ohrev s núteným obehom, kde sa slnkom zohrieva teplonosná kvapalina a tá za pomoci čerpadla cirkuluje a ohrieva úžitkovú vodu v bojleri.

  Na tento účel sa používajú ploché alebo trubicové slnečné kolektory.

  Ďalšia možnosť ohrevu TUV s využitím slnečnej energie, je fotovoltaický spôsob. To znamená, že pomocou fotovoltaických panelov sa denné svetlo premení na elektrickú energiu a táto prostredníctvom špirály zohreje vodu v bojleri.