nardom logo

Kvalitné okná, dvere a solárne svetlovody

0907 453 057

Termický solárny ohrev teplej úžitkovej vody

 • Solárny ohrev TUV
 • Solárne osvetelnie
 • Solárne ventilátory
 • Videá pre solárne svetlovody
 • Termické slnečné kolektory.

  Využitie termických slnečných kolektorov je mnohoraké. Ale najčastejšie sa používajú na tieto účely:
  – príprava teplej úžitkovej vody (TUV)
  – prikurovanie budov
  – ohrev vody v bazénoch

  Je veľmi dôležité, aby sa navrhol správny typ solárneho zariadenia na to využitie, na ktoré má byť určené. Aby sa predišlo inštalácii kolektorov, ktoré sú ekonomicky náročné a ich využitie bude iba čiastočné, alebo minimálne. Napríklad na sezónny ohrev bazéna úplne postačujú lacnejšie plastové absorbéry. V danom období vykonajú tú istú prácu, ako drahšie ploché alebo trubicové kolektory. A zase na prikurovanie budov je treba navrhnúť také zariadenie, ktoré má vyššiu účinnosť aj v zimnom období, kedy je slnečného svitu menej.

  My vám chceme ponúknuť optimálne riešenie solárneho zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody (TUV).

  Nakoľko spotreba TUV je skoro konštantná, v lete aj v zime, pomocou solárneho zariadenia vieme znížiť spotrebu energie potrebnú na tento ohrev približne o 60 až 70%.

  Výkon solárneho zariadenia a spotreba TUV v priebehu roka v rodinnom dome je zobrazená na obrázku.

  Graf využitia

  Z daného vyplýva, že v mesiacoch apríl až august, množstvo energie potrebnej na výrobu TUV je v prevažnej miere zo slnka. V treťom a deviatom mesiaci je využitelnosť približne na 70% z obnoviteľného zdroja energie (OZE). Ale aj v období november až február sa počíta s využitelnosťou okolo 30%.