nardom logo

Kvalitné okná, dvere a solárne svetlovody

0907 453 057

Solárny ohrev TUV

Teplú úžitkovú vodu (TUV) môžeme vyrobiť rôznymi spôsobmi. Buď ohrevom z neobnoviteľných zdrojov (plyn, nafta, uhlie a pod.), alebo ohrevom z obnoviteľných zdrojov energie (slnko, voda, vietor a pod.). V tomto článku sa vám pokúsime vysvetliť základné druhy ohrevu TUV pomocou slnečnej energie, a to termickým spôsobom alebo fotovoltaickým spôsobom.

Základný znak termického ohrevu je, že slnko ohrieva buď samotnú úžitkovú vodu (samotiažne systémy) a táto sa hneď aj využíva, alebo, čo je vo väčšine prípadov, slnečným žiarením sa zohrieva teplonosné médium a to pomocou obehového čerpadla v zásobníku vody zohrieva TUV. Pri fotovoltaickom prevedení je princíp taký, že denné svetlo sa pomocou fotovoltaických panelov premení na elektrický prúd a ten prostredníctvom špirály zohrieva vodu.

Každý z týchto spôsobov ohrevu vody má svoje určité výhody.

Výhodou solárneho ohrevu vody termickým spôsobom je pomerne malá plocha pre inštaláciu solárnych panelov. Pri plnom slnečnom svite je ohrev vody rýchly, vzhľadom na veľkú vyhrievaciu plochu ohrevného telesa v bojleri.

Výhodou fotovoltaického prevedenia ohrevu teplej úžitkovej vody je, že nie ste obmedzený vzdialenosťou medzi solárnymi panelmi a zásobníkom vody. Ďalej nepotrebujete inštalovať žiadne potrubie. Prepojenie panelov s bojlerom je pomocou vodiča. Nespotrebovaná energia s pridaním ďalšieho zariadenia, meniča, sa dá využívať aj na iné účely.
Slnečná energia je nevyčerpateľná a je zadarmo, ale je nestabilná (noc, zamračené a pod.). Preto musí byť vždy doplnená aj iným zdrojom energie (kotol na biomasu, na plyn, tepelné čerpadlo a pod.). Všetky výrobky na solárny ohrev TUV sú tak koncipované, aby sa dali pripojiť k týmto zariadeniam.