nardom logo

Kvalitné okná, dvere a solárne svetlovody

0907 453 057

Zelená domácnostiam

Národný projekt Zelená domácnostiam,

Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), pripravili dotáciu pre rodinné domy na podporu inštalácií malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie (OEZ). Ide o fotovoltaické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a veterné turbíny.

Naša firma sa zaoberá okrem iného, dodávkou a montážou zariadení na ohrev teplej úžitkovej vody (TUV) pomocou slnečnej energie.

Podľa požiadaviek SIEA sme registrovaným zhotoviteľom oprávneným vykonávať inštaláciu týchto zariadení. Všetky dodávané zariadenia sú certifikované a registrované v SIEA. Montáž bude vykonávaná vyškolenými pracovníkmi oprávnenými k montáži takýchto zariadení a evidovaných na Ministerstve hospodárstva SR.

Zelená domácnostiam napomáha prekonávať ekonomický rozdiel medzi investičnými nákladmi a návratnosťou vynaložených prostriedkov potrebných na vybudovanie malých zariadení na využívanie OZE.